Miljø/kvalitet

Vi er medlem av:

NKR Riving AS arbeider etter Miljø- og Kvalitetsstyringssystem ISO 9001 : 2000, ISO 14001 : 2004, NMK96 og KSN96, som garanterer en effektiv arbeidsprosedyre mellom partene. Vi strever alltid etter å forbedre vår gjenvinningsfaktor som ligger på 97 % og arbeider bevist med å redusere de økologiske fotavtrykk i samband med våre oppdrag.
Vi arbeider kontinuerlig med å imøtekomme vår stadig økende kundekrets krav der kvalitet spiller en avgjørende rolle for at kunden skal være tilfreds med leveransen. 
 
I alle våre entrepriser lages det alltid en miljø- og kvalitetsplan slik at utførelsen av entreprisen utføres i henhold til gjeldende normer og regler. Vi kan gi eksempel på en normal arbeidsprosedyre som avsluttes med å overlevere sluttdokumnt til oppdragsgiver.