Velkommen til NKR Demolition Sweden AB

NKR Demolition group er en virksomhet som spesialiserer seg på oppgaver innenfor rivning, sprenging, nedknusing, asbestsanering samt rydning av bygninger, fabrikker og tomter. Morselskapet NKR Demolition Group har 2 datterselskaper: 

  • NKR Gruppen ApS- Danmark 
  • NKR Demolition Sweden AB-Sverige  

«Vi vil oppfylle våre kunders forventninger gjennom å tilby en pålitelig samarbeidspartner med kompetent og spesialutdannet personale som kan være med på skape vekst og win-win situasjoner»  Karsten Rasmussen, Administrerende Direktør

«Vi vil oppfylle våre kunders forventninger gjennom å tilby en pålitelig samarbeidspartner med kompetent og spesialutdannet personale som kan være med på skape vekst og win-win situasjoner» Karsten Rasmussen, Administrerende Direktør

Rivning

Vi utfør riving av hele eller deler av bygningskonstruksjoner. Innvendig og selektiv riving innom alle arbeidsområder som innebær renovering og ombygning.

Demontering

Vi har kunnskap og erfaring til å gjennomføre fjerning av spesifikke komponenter i bransjen. Det kan være demontering og nedskjæring av for eksempel maskin- og industribygg.

2021_03_25_Slussen_0215

Vi er medlem af

Fornøyde kunder er vårt beste bevis på at vi lykkes med det vi gjør. Nedenfor finnes et sitat i samband med et av våre prosjekt.

Arbeidsprosessen som ble utført av NKR har vært meget tilfredsstillende da man har levert god kvalitet og innenfor tidsrammen for prosjektets slutdato.